Reklamační řád

Kupujícímu  doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky od doručovatelské společnosti na místě zkontrolovat, zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (značně poškozený obal, deformace obalu a jiné rozsáhlé poškození obalu) doporučujeme zásilku bezodkladně reklamovat u doručovatele.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu Prodávajícího, která je uvedena na zásilce. Balík musí být pořádně zabalený a musí obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, doklad o nákupu zboží, popis poškození a kontaktní údaje Kupujícího – zpáteční adresa, telefonní číslo, email. Bez zmíněných náležitostí a dokumentů bude reklamace považována za neoprávněnou. Zboží k reklamaci Kupující zašle formou balíku anebo doporučeně jako dopis, když to velikost a povaha výrobku dovoluje.

V případě zaslání reklamovaného zboží na dobírku nebude tato zásilka Prodávajícím přijata. Reklamované zboží Kupující zasílá k reklamačnímu řízení v stavu, který uvádějí reklamační podmínky.  Znečištěné zboží  bude vráceno Kupujícímu zpátky. Při zaslání zboží k reklamačnímu řízení je vhodné, aby Kupující obal viditelně označil slovem „REKLAMACE“.

Zpáteční přepravu po vybavení oprávněné reklamace uhradí Prodávající. V případě, že je poškození zboží neodstranitelné, nahradí Prodávající Kupujícímu místo vadného výrobku výrobek nový anebo jej po dohodě s Kupujícím nahradí výrobkem jiného typu , přičemž cenový rozdíl bude doplacen anebo vrácen.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:

  • Přirozeným anebo nadměrným mechanickým opotřebováním
  • Znečištěním zboží anebo jeho části v důsledku zanedbání údržby
  • Používáním zboží v podmínkách, které nezodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, obvyklým podmínkám, ve kterých se zboží běžně užívá.
  • Používáním zboží v rozporu s přiloženým návodem a k jinému účelu, než ke kterému byl výrobek určen.
  • Mechanickým poškozením – roztržené, prořízlé, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, poškrábáním vrstev ochranného laku anebo nátěru zboží, zdeformováním konstrukce a pod

Záruka se taky nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek anebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách, na které nebyl výrobek v návodě k obsluze určen.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpátky Kupujícímu s příslušným vyjádřením.

Reklamaci zboží vyřizuje Prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data doručení reklamace Kupujícímu na adresu provozovny Prodávajícího. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trváni reklamace. V případě, že byla reklamace v zákonné záruční době vyřízená výměnou za nový kus zboží, potom začíná záruční doba plynout znovu od data vyřízení reklamace.

Prodávající může informovat Kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, formou sms anebo emailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu Kupujícího.

Vrácení zboží:

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele u zásilkového prodeje (zákon  č. 634/1992 Sb.) můžete zboží zakoupeno v našem internetovém obchodě vrátit do 14 pracovních dní ode dne, kdy jste zboží převzali, přičemž je nevyhnutelné, aby byl v uvedené lhůtě jeho list o odstoupení od smlouvy doručen Prodávajícímu. Toto právo platí i v případě, že si zákazník zboží objednáno prostřednictvím internetu vyzvedl osobně přímo u prodejce.

Zboží je potřebné vrátit na adresu provozovny v originálním balení, kompletní (včetně záručního listu, návodu a pod.) nepoškozený a nepraný. Vrátit bez udání důvodu se dá také nové zboží, které nemá původní obal, bylo vyzkoušené anebo již nemá visačky. V tom případě si může prodejce vrácenou částku snížit o částku, která odpovídá opotřebení výrobku.

Vrácení zboží nám oznamte předem a uveďte, jakým způsobem bude zboží doručeno. Přepravné náklady u vrácení zboží hradí zákazník – Kupující. Zboží zasláno na dobírku nebude přijato.

Jestli se rozhodnete pro odstoupení v lhůtě 14 dnů, prosíme Vás o dodržení následujících podmínek :

  • Kontaktujte nás ohledně žádosti o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem Vašeho účtu pro vrácení peněz. V případě, že jste už zboží obdrželi a převzali, zašlete ho zpět na naši adresu (viz níž),
  • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.)
  • Žádáme Vás o zaslání zboží doporučeně a s pojištěním, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku),
  • V případě splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme na Váš účet (nejpozději do 30 dnů ) po fyzickém obdržení zboží,
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moct akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího.

Za účelem vyřízení Vaši objednávky si musíme uložit potřebné údaje. Jejich poskytnutí je z Vaší strany dobrovolné. Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nejsou poskytovány třetím subjektům.

Svou registrací v internetovém obchodě www.colorwool.cz  souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tímto se zavazujeme, že svěřené osobní údaje nebudeme bez souhlasu majitele údajů poskytovat třetí straně a nepoužijeme je ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu. Současně se zavazujeme k tomu, že na požádání zákazníka jeho osobní údaje kdykoli vymažeme s naší databáze. Souhlasem s obchodními podmínkami projevujete zájem o zasílání novinek na Vámi zadanou emailovou adresu.